Check in - registratie

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis.

1. De gegevens worden uitsluitend gebruikt indien het noodzakelijk met betrekking tot Covid-19.
2. De gegevens worden automatisch 2 weken na ‘check-in’ vernietigd.
3. We houden ons AVG-privacywetgeving.

0